Please follow us on Instagram.
X

Kristiansand Motocross klubb

Kristiansand Motocross Bane ligger ca 13 minutter fra Kristiansand.

Banen er ca. 1431 meter lang, 15 hopp, 14 svinger og har startgrind til 32 stk. Underlaget er en miks av sand og grus.

Banen er en variert bane med sletter, bakker og hopp. Banen er også karakterisert ved at det er lite gjerder langs banen men utstrakt bruk av stor kraftige jordvoller. Hele banen er bygget på sand, men denne har etter hvert blandet seg med jord og grus og er i deler av banen relativt fast å kjøre på. Andre deler av banen er ennå sandbasert og blir fortere løs og er et mer krevende underlag. De fleste hopp er fylt med grus i oppganger for å holde bedre på sin form og hoppets dynamikk. Bredden er minimum 5 meter langs hele banen. Landingene etter hopp er gjort minimum 1 meter bredere enn oppgangen. På de største hoppene (bl.a hopp 3 og hopp 12) er landingen 2 meter bredere.

Baneleie
Medlemmer kr. 50
Ikke medlemmer kr. 100
Søttemedlem kr. 50 

ph_migr_c3ee103745c15ce131b5e34e9cc8c25d_10990